05.2.2020

יוזמה של קהילת ההייטק בישראל לסיוע ייחודי לאוסטרליה StandWithAUs#